Visiepunt 3: Internationaal sterk merk

Gepubliceerd op 16 mei 2020 om 23:16

We kunnen JONGCD&V nog meer gewicht en impact geven door middel van een grotere en sterkere internationale samenwerking. Om een ‘internationaal sterk merk' te zijn is het noodzakelijk om de banden met de jongeren van christendemocratische zusterpartijen uit binnen- en buitenland aan te halen. Met mijn ervaring binnen de werkgroep internationaal, zou ik dit als voorzitter ook ten volle willen ondersteunen.

 

VERTEGENWOORDIGING BIJ YEPP

Waarschijnlijk is het Belgische bescheidenheid, maar als JONGCD&V-leden zijn we ons niet goed van bewust wat voor een goede internationale reputatie wij hebben. JONGCD&V is een gewaardeerd lid van de jongeren van de Europese Volkspartij (YEPP), een organisatie waar wij in 1997 mee aan de wieg van stonden als één van de stichtende leden. We proberen deze reputatie hoog te houden door op Raadsbijeenkomsten van YEPP steevast enkele resoluties te presenteren en ons actief te mengen in de debatten. We moeten er over waken dat we hierbij steeds een constructieve houding aannemen. In november 2020 wordt een nieuw YEPP-bestuur verkozen. Voor JONGCD&V zou het strategisch interessant zijn om iemand in het bestuur van YEPP verkozen te krijgen. Het internationaal secretariaat werkt reeds lang naar deze verkiezing toe en zal haar uiterste best doen om een van de bestuursposten te kunnen bemachtigen.

 

YEPP is net zoals de Europese Volkspartij (EVP) een zeer grote politieke familie die een grote diversiteit aan politieke jongerenpartijen beslaat. YEPP bestaat namelijk niet alleen uit christendemocratische jongerenpartijen maar ook conservatieve, centrumrechtse en liberaal-democratische politieke jongerenorganisaties. Het is niet verwonderlijk dat JONGCD&V meestal op dezelfde golflengte zit als de andere christendemocratische jongeren. JONGCD&V heeft zo sterke banden ontwikkeld met Jeunes cdH uit Wallonië, CDJA uit Nederland, CSJ uit Luxemburg, JCVP uit Zwitserland en YFG uit Ierland. Voorafgaand aan een Raadsbijeenkomst van YEPP proberen we een plan van aanpak overeen te komen en als een coherente christendemocratische formatie te stemmen. Zo hebben wij als groep namelijk een groter gewicht. Wanneer het internationaal secretariaat een resolutie heeft geschreven, zijn de christendemocratische organisaties steevast ons eerste aanspreekpunt. Met onze christendemocratische partners werken we structureel samen. Zo zouden we dit jaar voor het eerst een christendemocratische Benelux zomerschool organiseren, waar JONGCD&V, Jeunes cdH uit Wallonië, CDJA uit Nederland en CSJ uit Luxemburg aan deel zouden nemen. Wanneer één van hen een congres houdt, wordt meestal een delegatie van JONGCD&V uitgenodigd. Zo heb ik JONGCD&V al vertegenwoordigd op het congres van YFG in Ierland, CSJ in Luxemburg en CDJA in Nederland. Recent is er een toenadering tussen de christendemocraten van West-Europa en de liberaal-democraten uit Scandinavië en de Baltische staten.


Ook met andere YEPP-leden, die niet christendemocratisch zijn, trachten we de relaties goed te houden. Regelmatig komt een delegatie van een geaffilieerde jongerenorganisatie naar Brussel. We zorgen er voor dat er steeds iemand van het internationaal secretariaat deze groep een avond kan begeleiden.

 

SAMENWERKEN OVER DE TAALGRENZEN

We hebben uiteraard een speciale band met Jeunes cdH uit Wallonië, jongerenpartij van centre démocrate Humaniste (cdH) en Junge Mitte uit de Oostkantons, jongerenpartij van Christlich Soziale Partei (CSP). Junge Mitte maakt voor de volledigheid geen deel uitmaakt van YEPP. Ondanks onze politiek-ideologische overtuigingen grotendeels overeenkomen, hebben de christendemocratische jongerenorganisaties amper contact met hun evenknie aan de andere kant van de taalgrenzen. Waar Open VLD en MR of sp.a en PS als politieke families op federaal niveau wel goed lijken overeen te komen, is het contact tussen CD&V en cdH daarentegen ook allerminst hartelijk te noemen. CSP is dan weer een zeer kleine partij op het federale niveau, waardoor CD&V ook niet direct de voordelen inziet van een nauwe samenwerking met CSP. Men kan het naïef noemen, maar ik ben er van overtuigd dat als wij als JONGCD&V er in slagen een goede samenwerking met Jeunes cdH en Junge Mitte uit de grond te stampen, die vonk van toenadering ook kan overslaan naar de moederpartijen. Als voorzitter van JONGCD&V zou ik op regelmatige basis bepaalde dingen met de voorzitters van Jeunes cdH en Junge Mitte willen bespreken, bijvoorbeeld door om de 2 weken kort eens te bellen. Verder zou ik erg mijn best willen doen om op zijn minst 1 keer per jaar een gemeenschappelijke activiteit te organiseren, liefst met alle 3 de organisaties samen.

 

ACTIVITEITEN WERKGROEP INTERNATIONAAL

Als JONGCD&V-leden hebben we het voordeel dat de hoofdstad van Europa in onze achtertuin ligt. Wanneer YEPP of een andere internationale organisatie een netwerkmoment organiseert, kunnen van andere organisaties enkel de mensen die in Brussel wonen, in de zogenaamde ‘Brussels Bubble’, aanwezig zijn. Voor ons is dit echter geen probleem. We maken handig gebruik van ons geografisch voordeel. Zo heeft onze internationaal secretaris, Adeline Bouché, het afgelopen jaar een internationaal kerstfeestje en een Halloweenfeestje in Brussel georganiseerd, waar heel wat internationale gasten op af zijn gekomen. Het internationaal secretariaat zou nog meer dit voordeel moeten uitspelen. Ik wil meer budget voorzien voor de werkgroep internationaal om de uitbouw van haar werking mogelijk te maken.

 

VERTEGENWOORDIGING BIJ YCDI

Tot voor kort waren dit de twee kerntaken van de werkgroep internationaal: het organiseren van activiteiten met een internationaal thema en de vertegenwoordiging van JONGCD&V bij YEPP. Indien alles goed blijft gaan, zal hier binnenkort nog een derde kerntaak bijkomen. CD&V is lid van de Europese Volkspartij, die op haar beurt weer kan gezien worden als de Europese divisie van de centrum-democratische internationale (CDI). De jongerenorganisatie van de centrum-democratische internationale (YCDI) is momenteel terug aan een opstart bezig. Bij de startactiviteit van YCDI in Rome heeft Christophe Ponsard, lid van de werkgroep internationaal en provinciaal voorzitter van JONGCD&V Vlaams-Brabant, JONGCD&V met verve vertegenwoordigd. JONGCD&V was lid van YCDI bij haar oprichting in 1961. Bij de heroprichting van YCDI wil ik dat JONCD&V opnieuw een betrokken rol zal trachten te spelen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.